Pomiary:

 • instalacji elektrycznych 
 • instalacji gazowych  
 • oświetlenia ogólnego
 • oświetlenia awaryjnego 
 • odbiorcze i okresowe  
 • dokumentacja do pomiarów

Przeglądy

 • instalacji elektrycznych 
 • instalacji gazowych 
 • instalacji cieplnych 
 • elektronarzędzi 
 • termowizja 

Instalacje

 • elektryczne 
 • odgromowe 
 • uziemieniowe 
 • teletechniczne 

Informatyka

 • wsparcie, serwis, obsługa 
 • sieci komputerowe

Pomeg Maciej Brzozowski
Płock, ul. Kochanowskiego 5/5

Maciej Brzozowski
+48 511 352 515

Janusz Brzozowski
+48 516 913 944


Pomiary i przeglądy wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzęt używany do tego celu posiada aktualne świadectwa wzorcowania.Montaż, przeglądy instalacji wykrywania gazów wybuchowych, toksycznych i tlenu.Instalacje systemów alarmowych, kontroli dostępu i wykrywania pożaru.